BG | EN | RU
 

 "Прециз инженеринг" ЕооД представя метод за фотограметрично заснемане на площни обекти (кариери) и последваща обработка за получаване на количествени сметки.

Фотограметрично заснемане на кариери 

Print

About us | Projects | Services | Certificates | References | Gallery | Contact Us | News & Events | Disclaimer

Copyright © ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , 2019. All Rights Reserved. Web Design