BG | EN | RU
 

Статус на текущите мащабни проекти

ПНИ с. Константиново, местности: "Припек", "Чатал Чешма", "Далън Чешма" и "Кривините":

Разработване на проект за контактна зона.

 

Print

About us | Projects | Services | Certificates | References | Gallery | Contact Us | News & Events | Disclaimer

Copyright © ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , 2019. All Rights Reserved. Web Design