BG | EN | RU
 

Полезни връзки

ИКАР е сайт за електронна справка в кадастъра и имотния регистър на България. В системата фигурират даннни от кадастралната карта и кадастралните регистри, поддържани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ и  поддържаните от Агенция по вписванията /АВ/ данни от вписани актове и открити партиди. 

 

Единният портал за достъп до електронни административни услуги позволява бърз и лесен достъп на гражданите до информация за всички услуги, предоставяни от страна на административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги. Електронните услуги могат да бъдат заявявани по дистанционен път, като за това не се изисква потребителска регистрация.

  

 

 

Print

За нас | Проекти | Услуги | Сертификати | Референции | Галерия | Контакти | Новини | Условия за ползване

Кадастър, Цифрова фотограмерия, Геодезически услуги, Геодезическо заснемане

Copyright © ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , 2019. All Rights Reserved. Web Design