BG | EN | RU
 

Проекти по част Геодезическа

  • Тахимертична снимка
  • Проект за вертикално планиране
  • Трасировъчен план
  • Картограма на земните маси

Част Архитектурна

  • Архитектурен проект
  • Архитектурно заснемане

Изработване на Подробни Устройствени Планове /ПУП/

  • ПУП-ПР /план за регулация/
  • ПУП-ПЗ /план за застрояване/
  • ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/
  • ПУП-ПП /парцеларен план/

 

Print

За нас | Проекти | Услуги | Сертификати | Референции | Галерия | Контакти | Новини | Условия за ползване

Кадастър, Цифрова фотограмерия, Геодезически услуги, Геодезическо заснемане

Copyright © ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД , 2019. All Rights Reserved. Web Design