Статус на текущите мащабни проекти

ПНИ с. Константиново, местности: "Припек", "Чатал Чешма", "Далън Чешма" и "Кривините":

Разработване на проект за контактна зона.

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.