Статус на текущите мащабни проекти

ПНИ с.о. "Франга дере и Кокарджа", общ. Варна, обл. Варна:

Планът е разгледан от комисия в Областна администрация. Работи се по отстраняване на възраженията.

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.