Свидетелства

Свидетелства за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгласно чл.16 от Закона за кадстъра и имотния регистър:

 

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.