Референции

Референция от министерството на земеделието и храните:

За изготвяне на ПНИ в землището на гр. Варна

За извършване на фотограметрична обработка на аерофотоснимки

 

Референции от областния управител на област Бургас:

За изготвяне на ПНИ м. "Каптажа", м. "Сухото дете" и м. "Пирамидата"

За извършване на фотограметрична обработка на аерофотоснимки

 

Референция от "Тец Мерица Изток 2" ЕАД

Референция от "Агрополихим" АД гр. Девня

Референция от управителя на "Интербилд" ООД гр. Варна

Референция от управителя на "Дим-93" ООД гр. Варна

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.