Изработени кадастрални карти и планове

Изработени планове за възстановяване на собствеността върху земеделските земи

Възложители на кадастрални планове и карти

Възложители на инженерни и проектантски геодезически услуги

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.