"Прециз инженеринг" ЕооД представя метод за фотограметрично заснемане на площни обекти (кариери) и последваща обработка за получаване на количествени сметки.

Фотограметрично заснемане на кариери 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.