Фирма "Прециз Инженеринг" ЕООД търси, да назначи геодезист - магистър/ бакалавър по геодезия, специализиран в изготвянето на проекти по част - Вертикално Планиране.

Изисквания:

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.