Статус на текущите мащабни проекти

ПНИ с.о. "Планова", общ. Варна, обл. Варна:

Изчаква провеждането на комисия за разглеждане на жалби и възражения.

 

 

Copyright © www.precizinjenering.com, 2012. All Rights Reserved.